“Next level kwaliteitsborging vind ik interessant”

Voor een marktleider die garandeert dat z’n hightech producten feilloos werken, is kwaliteitsdenken van essentieel belang. Wat houdt dat in voor de afdeling Kwaliteit?

Menno is nog maar net in dienst bij Power-Packer, een half jaar om precies te zijn. De eerste indruk is dus nog vers. Hoe kijkt hij daar nu op terug? Menno: “Ik wist dat Power-Packer een technisch hoogstaand product levert aan de automotive-industrie. Dus mijn eerste indruk was dat het een bedrijf is met next level kwaliteitsborging, want stilstand van de productielijn mag niet voorkomen. Voor mij als kwaliteitsmanager is dat natuurlijk een interessant gegeven. De afgelopen maanden hebben die eerste indruk alleen maar versterkt.”

“Bij zo’n hightech product is het belangrijk dat iedereen doordrongen is van het belang van first time right”

Typisch Power-Packer volgens Menno Visser, kwaliteitsmanager Europe

Vernuftige testbanken 

“Je merkt aan alles dat er binnen Power-Packer veel ervaring is met het feilloos maken van het productieproces. De vernuftigheid bijvoorbeeld, waarmee de testbanken zijn ontwikkeld. Hiermee worden alle producten functioneel getest om goede kwaliteit aan de klant te kunnen leveren. Ook de testopstellingen in het laboratorium worden door Power Packer zelf ontwikkeld. Daarmee kunnen we testen hoe onze producten zich op de lange duur en onder verschillende omstandigheden, zoals temperatuurswisselingen, gedragen.” 

Overál iets van mogen vinden

Als manager kwaliteit stuurt Menno een team aan van 17 kwaliteitsmedewerkers, met elk een eigen aandachtsgebied. Bijvoorbeeld inkomende goederen, supplier control, tekeningen, instructies, customer support. Maar het is niet de bedoeling dat zij de enige zijn die kwaliteit top of mind hebben. Menno: “Bij zo’n hightech product als wij maken is het belangrijk dat iedereen, op kantoor en in de fabriek, doordrongen is van het belang van een foutloos product, oftewel first time right. Dat hebben we opgelost door de functioneel leider verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van het werk dat zijn team aflevert. Daaroverheen komt dan een check van een team dat is samengesteld uit verschillende disciplines, die overal iets van mogen vinden. Zo wordt kwaliteit iets waar iederéén actief bij betrokken is.”

Klacht voorkomen 

Worden er dan nooit fouten gemaakt bij Power-Packer? Je zou het haast wel denken, maar dat kan natuurlijk niet. Menno: “Het proces is van zoveel factoren afhankelijk, er kan altijd wat gebeuren. Het gaat erom de gevolgen van een fout zoveel mogelijk te beperken. Dankzij ons kwaliteitssysteem kunnen we in de meeste gevallen op tijd ingrijpen en een klacht voorkomen. Als kwaliteitsmanager is het mijn taak om deze reactieve manier van kwaliteitscontrole om te zetten naar een proactieve aanpak. Dat scheelt kosten en werkt gewoon prettiger. Daarvoor is er bij Power-Packer al een stevige basis gelegd. Want iedereen weet: werken volgens standaarden is belangrijk bij Power-Packer. Dat merk je er al aan dat iedereen de meest belangrijke procedures uit zijn hoofd kent.”

Bekijk nu onze openstaande vacatures »